Banutveckling - Optimera det som redan finns!
Jag har sedan tidigt i min karriär ett stort intresse för bandesign och arbetar idag med egen verksamhet, inom framförallt utveckling av golfbanor. Min filosofi är att utveckla, optimera och kvalitetssäkra det som redan finns. I de flesta fall kan små justeringar och en optimering av skötselplanen, vara de enda åtgärder som krävs för att medlemmar och gäster ska vara nöjda.

Under min tid som VD/klubbchef på Rya Golfklubb initierade
och genomförde jag en förädling av golfbanan, genom att i
stort sett enbart klippa banan på ett annorlunda sätt. Samtidigt
sparade klubben åtskilliga miljoner då ett planerat ombyggnadsprojekt stoppades. Efter en säsong renderade dessa små förändringar i bl.a. ett 8-sidigt reportage i Golf Digest.

http://filer.golfkonsult.com/RyaGolfDigest.pdf

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion, när du
funderar på att utveckla din bana eller för att diskutera idéer.
Jag bistår med sakkunskap och gör en grundlig översyn. En helhetsbesiktning på detaljnivå leder till att medlemmar och gäster kan njuta av en bättre, roligare och snyggare bana . Det går att göra väldigt mycket enbart med justering av klipphöjder och klipplinjer, trädvård och röjningsarbeten. Mina besiktningar har alla mina kunder haft stor glädje av. Du kan med förtroende kontakta mig när du vill sätta guldkant på din bana.


Banvandring med styrelse, banpersonal och ledning.

En mycket viktig nämnare i alla uppdrag jag gör är banvandringen. Under denna förklarar jag betydelsen, syftet och effekten med mina föreslagna åtgärder. Det blir också ett utmärkt tillfälle att diskutera andra idéer. Detta görs alltid bäst på plats ute på banan!

Investeringen för mig är dessutom i många fall redan intjänad år ett Vilken styrelse eller klubbledning säger nej till det?

Det är också vanligt att banpersonalen får en kick och ser på sin bana med lite andra ögon efter banvandringen. Det är extra kul!

Referensklubbar: Värpinge, Höganäs, Rya, Lydinge Resort, St Arild, Söderåsen, Assartorp, Upsala, Eskilstuna, Lindesberg, Torslanda,

Ringenäs, Bjäre, Bedinge, Marks, Bryngfjorden, Kårsta, Sparren, Västervik, Kävlinge, Finspång, Ronneby, Drøbak (Norge), Ängelholm, Romeleåsen, Åkagården och Mölle (påbörjas snart) .

Jag kan utföra gräs, jord och vattenanalyser med förslag på åtgärder inom 48 timmar. Jag samarbetar också med golfbanearkitekten Tommy Nordström när det gäller detaljritningar för ombyggnadsprojekt.

Välkommen att kontakta mig via magnus@golfkonsult.com eller 0706-65 64 64