Föreläsningar om golf

Jag är författare till den mig veterligen, enda svenska text som ur ett helhetspespektiv behandlar spelstrategi och taktik inom golfen. Denna bok ligger till grund för en av mina föreläsningar. Föreläsningen tar mellan 1-2,5 timmar beroende på omfattning och fördjupning.

Namnet på boken är, Svensk Golfträning - Spelstrategi och Taktik. (SISU Idrottsböcker)

Nyttig kunskap för golfspelare av alla kategorier.

Föreläser också om utveckling av golfbanor, förberedelser/träning, livet på Europa-touren och om golfspelet i allmänhet.
Bokning och förfrågan, magnus@golfkonsult.com eller ring mig på mobilen 0706-65 64 64

Välkommen!