Trettiofya banor har utvecklats och optimerats tillsammans med mig fram till 2020. I boken om min filosofi kan du se vilka.