Klicka på bilden för att läsa om mig i tidningen Golfa!

Fyrtioen banor har utvecklats och optimerats tillsammans med mig fram till 2021. I boken om min filosofi kan du se vilka. Påbörjar min fyrtioandra bana i februari 2022, Arninge GK i Stockholm.